Slovenský Cuvac

KENNEL LGDHUND

.

Boskapsvaktande Hundar

I Sverige har vi ingen tradition med boskapsvaktande hundar. I hela landet finns inte fler än 45 hundar. I andra delar av världen har dock boskapsvaktande hundar en lång tradition och metoden är mycket vanligt förekommande. Under förutsättning att man lyckas med hundens fostran är det ingen tvekan om att metoden minskar risken för rovdjursangrepp. Hur effektiv metoden är beror på omständigheterna, t.ex. hur många rovdjur som finns i området, hur många tamdjur hunden ska vakta och hur terrängen ser ut. Metoden fungerar till exempel bäst vid öppna betesmarker så att hundarna upptäcker rovdjuret i tid och då flockar inte blir för stora.

Hundarna kan användas på olika sätt. En variant är att hundarna vaktar inhägnad boskap utan herde, medan en annan variant är att de med eller utan herde vaktar lösgående djur. Hundens närvaro kan skydda boskapen på flera sätt. Dofter och läten från hunden kan avskräcka rovdjuren att närma sig boskapen, och hundens skall kan göra människor uppmärksamma på att ett rovdjur närmar sig. Hundarna kan också uppträda aggressivt eller gå till attack mot rovdjuren och på så vis skrämma bort dessa.

 

Det finns flera hundraser som avlats fram i syfte att vakta boskap. Många av dessa hundar blir duktiga boskapsvaktare, men inte alla. För att man överhuvudtaget ska lyckas med metoden är det viktigt att hunden uppfattar boskapen som sin flock. Detta åstadkommer man genom att låta hunden vistas med djuren redan från 7-8 veckors ålder. När hunden betraktar djuren som sin flock kommer den av fri vilja stanna där och vakta dem mot rovdjur. Hunden skall inte tillbringa för mycket tid med människor då risken finns att den då väljer människorna istället för boskapen som sin flock.

Man skall också vara medveten om att införskaffandet av en vakthund kanske inte minskar rovdjursangreppen på en gång, utan att hunden först måste få bli vuxen. En boskapsägare som vill använda sig av boskapsvaktande hund får också vara beredd på att det kan krävas vissa förändringar av djurhållningen och rutinerna. Hunden i sig kräver också en del tillsyn, och medan hunden är ung får man vara beredd att lägga mycket tid på att fostra den.

För att få ha hunden lös under hela året i syfte att förebygga rovdjursangrepp på tamdjur krävs ett tillstånd från Länsstyrelsen.

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)