Slovenský Cuvac

KENNEL LGDHUND

.

vad är en lgd hund

Slovakien
Vall-, herde- och vakthund
Grupp 1, sektion 1
Slovensky cuvac har gemensamt släktskap med övriga vita bergshundar.
Den har funnits i bl a Tatra-bergen sedan urminnes tider
och hjälper där bönderna med att valla och vakta djurhjordar. På
1930-talet påbörjades rasens stambok av professor Anton Hruza.
Därefter har rasen utvecklats och stabiliserats i typ.
Slovensky cuvac sammanfaller typmässigt med övriga bergshundar.
Rasen är kraftig med ett imponerande yttre och tjock vit
päls. Benstommen är kraftig, temperamentet är livligt och hunden
är vaksam, orädd och alert. Sedan hundratals år har rasen
acklimatiserat sig till det bistra klimatet i de slovakiska bergen och
funnits speciellt i Tatrabergen. Rasen är måttligt rektangulär med
starka och ganska långa ben. Hundens vaksamhet och alerta sätt
har givit rasen dess namn då det slovakiska ordet ”cuvat” betyder
höra.

För att i mörker kunna skilja hunden från rovdjur föds rasen
enligt urgammal tradition bara upp i vit färg.
Rasen är ytterst trogen, modig och alltid beredd till försvar även
när det rör sig om björn och varg.
Skallen skall vara kraftig och ha långsträckt form med ett brett
hjässparti. Den breda pannan ska ha en grund pannfåra som
avsmalnar bakåt. Ögonbrynsbågarna skall vara lagom välvda och
böjda i sidled. Hjässan skall vara flat. Nacken skall vara tydligt
avgränsad från den kraftiga, måttligt markerade nackknölen. Skallen
skall i profil vara lätt välvd.
Stopet skall vara måttligt markerat.
Nostryffeln skall vara svart, särskilt på sommaren.

Nosparti
Läppar
Käkar/Tänder
Ögon
Öron
Hals:
Kropp:
Rygglinje
Rygg
Ländparti
Kors
Bröstkorg
Underlinje

Nosryggen skall vara rak, tämligen bred, avsmalna måttligt mot
nostryffeln och motsvara ungefär halva huvudets längd. Nospartiet
skall vara medellångt och trubbigt.
Läpparna skall vara medeltjocka och åtliggande utan öppna mungipor.
Slemhinnorna skall vara svarta och synas som en smal,
icke överhängande läpprand runt munnen. Gommen skall vara
svart.

Käkarna skall vara starka med komplett saxbett.
Ögonen skall vara mörkbruna, ovala och placerade horisontellt.
Ögonlockskanterna skall vara svarta och åtliggande. Blinkhinnorna
skall vara mörka vilket bidrar till den uttrycksfulla blicken.
Öronen skall vara högt placerade och vara rörliga vid ansättningen.
De skall vara måttligt långa och hänga intill huvudet. I vila skall
den rundade nederkanten nå till i nivå med mungipan. På öronens
nedre halvor skall pälsen vara kort och fin.
Halsen skall vara harmoniskt ansatt, vara lika lång som huvudet
och bäras högt när hunden är alert. Hos hanhundar skall den vara
mycket kraftfull och ha ordentlig man. Löst halsskinn får inte
finnas.

Rygglinjen skall vara plan.
Ryggen skall vara medellång och stark.
Länden skall vara måttligt välvd. Den skall mjukt övergå i korset,
vara muskulös, mycket stark och tillräckligt lång.
Korset skall vara starkt, brett och lätt sluttande.
Bröstkorgen skall ha väl välvda och utvecklade revben som skall
slutta bakåt och bilda en tydlig övergång till flankerna. Bringan
skall vara bred. Bröstbensknappen skall vara belägen ovanför
halva mankhöjden och bröstbenet skall nå nedanför armbågarna.
Bröstkorgens längd skall överstiga halva kroppslängden. Bröstkorgens
bredd skall vara en fjärdedel av mankhöjden.
Buk och flanker skall vara proportionerliga och buklinjen måttligt
uppdragen.

Svans
Extremiteter:
Framställ:
Skulderblad
Överarm
Underarm
Handlov
Mellanhand
Framtassar
Bakställ:
Lår
Knäled
Underben
Has
Mellanfot
Baktassar

Svansen skall vara lågt ansatt. I stillastående och vila skall svansen
hänga lågt och nå till hasen. Formen skall vara rakt cigarrformad
och inte böjd i spetsen. Under rörelse skall svansen bäras böjd
över länden.

Frambenen skall vara raka och stadiga med goda vinklar mellan
skuldra, överarm och armbåge. Benen är vanligtvis tämligen
långa, särskilt hos hanhundar.
Skulderbladen skall vara väl tillbakalagda och långa.
Överarmarna skall vara muskulösa och ligga väl an mot kroppen
och vara vinklade mot armbågarna.
Underarmarna skall vara lodräta, starka, muskulösa och långa.
Handlovarna skall ha kraftig benstomme och vara starka.
Mellanhänderna skall vara korta, starka och måttligt vinklade sedda
i profil.

Framtassarna skall vara starka, runda och slutna med starka tår
och klor. De skall vara väl välvda och väl behårade. Trampdynorna
skall vara tjocka och svarta.
Låren skall vara muskulösa, långsträckta och mycket breda.
Knälederna skall vara kraftigt musklade och väl vinklade.
Underbenen skall vara starka och muskulösa.
Hasorna skall vara starka med trubbiga vinklar. De skall vara
tämligen lågt ansatta, men väl markerade och breda.
Mellanfötterna skall vara korta, starka och lodrätt ställda. Övergången
från haslederna skall inte vara knipt. I ursprungslandets
standard anges att sporrar inte är önskvärda.
Baktassarna skall vara något längre än framtassarna och tårna
skall vara något kraftigare och mer välvda. I övrigt skall de ha
samma form som framtassarna.

Rörelser:
Hud:
Päls:
Pälsstruktur
Färg
Storlek/vikt:
Mankhöjd
Vikt
Fel:

Hunden skall röra sig med förvånansvärt lätt steg trots rasens
kraftfulla byggnad. Den skall röra sig vigt och snabbt oavsett
terräng eller väderlek. Gångarten är företrädesvis trav.
Huden skall vara lös på kroppen, i övrigt stram. Huden skall vara
rosa och bara vara svartpigmenterad runt ögonen, på nosen och
läpparna vid övergången till de svarta slemhinnorna. Även trampdynorna
skall vara svarta.

Med undantag för huvud och extremiteter skall pälsen vara tät
utan att dela sig på ryggen. Det får inte heller finnas fransar på
svansen eller på lårens baksidor. Hanhundar skall ha en anslående
man. Pälsen skall vara kort och åtliggande på huvud och ben och
vara något längre på benens baksidor. Kort päls skall gradvis
övergå till längre från öronansättningen och blanda sig i manen.
Underullen skall vara fullständigt dold av långa täckhår på 5-15
cm. Täckhåren skall vara mest vågiga i manen, i övrigt skall de
vara måttligt vågiga men över ryggen bilda många vågor som
går in i varandra. Enstaka vågor, som inte går ihop, är inte önskvärt.
Pälsen skall vara sammanhängande och luftig. Underullen
skall vara fin och tät. Dess längd skall motsvara hälften eller två
tredjedelar av täckhårens längd. Även när hunden fällt sin underull
och pälsen förlorat sin täthet skall pälsen, tack vare täckhårets
vågor, behålla sin luftighet och inte dela sig på ryggen.
Vit. Gulaktiga nyanser vid öronansättningarna är tillåtna men
inte önskvärda. Distinkta gula fläckar är inte tillåtna.

Hanhundar: 62-70 cm
Tikar: 59-65 cm
Hanhundar: 36-44 kg
Tikar: 31-37 kg

Varje avvikelse från standarden är fel och skall bedömas i förhållande
till graden av avvikelse.
• Tångbett, saknade tänder.
• Hängande läppar.
• Asymmetriskt burna öron.
• Platt och otillräckligt djup bröstkorg.
Diskvalificerande fel:

Nota bene:
Testiklar:
• Svans som är böjd åt sidan.
• Björnlika tassar.
• Sporrar.
• Tätt åtliggande päls med fransar.
• Helt vågig päls.
• Dåligt med päls på buk, flanker och genitalier.
• Rosa fläckar på nostryffel, läppar eller ögonlockskanter.
• Ljusa ögon.
• Gula fläckar i pälsen.

Hund får ej prisbelönas om den är aggressiv eller har anatomiska
defekter som menligt kan påverka dess hälsa och sundhet.
Hos hanhundar måste båda testiklarna vara fullt utvecklade och
normalt belägna i pungen.

 (LGD hundarna består av 15 olika raser )

In his work „De re rustica“, book VII, on domestic animals and qualities demanded from a farm dog, written around 60 A.D., the Roman autor Lucius Julius Moderatus, better known as Collumela, states : „Its task is loudly to warn man when a wild animal or a thief is approaching the land tendend by him. That is why every farmer should keep a dogs and prefer it to all other animals, because the dog will quard his yard, his crops, the people, the cattle and the house.

When obtaining a dog, we should choose, depending on what we need it for, from the followin kinds : the first stall quard the yard and buildings and announce the presence of strangers. The second stall ward off attacks by people or wild animals, and stall gard not only cattle placed in sheds in the yard but aslo cattle grazing outside…. It should be of one colour, namely white, if it stays with the herd…. The herd requires a white dog because it cannost be confused with any wild animal.“

What does Collumela´s description have to do with the Slovak Chuvach?

The Slovak Chuvach is a herding dog of the region stretching below the High and Low Tatras on to the Beskydes. It used to be kept mainly in villages inhabited by the Wallachians, an ethnic group now assimilated with the Czech nation but originaling in the Romanian Carpathians, from where this pastoral people came to Moravia between the 15th and 17th centuries. And this is where Collumela comes in : on the territory of present-day Romania – their original homeland – they were colonized and strongly influenced by the Romans.

Sheep have been kept in practically all parts of the Old World with favourable geographical condition, from Central Asia on the westernmost point of the Iberian Peninsula, for thousands of years. In Asia and Europe alike we can thus find many varieties of white Sheep-dogs.

The main credit for the preservation of the white variety of the herding dog on the territory of Czechoslovakia belongs to Profesor A. Hrůza of the Veterinary College in Brno, who acquired originál longhaired white dogs in the early 1930´s in the Tatra and Liptov regions, and set up the „Golden Well“ (ze Zlaté studny) kennel, thus laying the foundations for the modern breed of the Slovak Chuvach. His breding work was continued by Dr. Eng. V. Kurz, who takes credit for the intermational recognition of this breed in 1965. 

SLOVAKIAN CHUVACH

GENERAL APPEARANCE:
The Tatra Chuvach's breed characteristics conform in type with those of a mountain dog of firm constitution, impressive appearance and thick white coat. He has strong bone, a lively temperament and is vigilant, fearless and alert. For centuries he has been accustomed to the harsh climate of the Slovakian mountains, especially the Tatra mountains. His format is well within the shape of a moderate rectangle, the body resting on strong rather high limbs. His vigilance and alertness helped to give him his name, as the Slovak word "Cuvat51 means to hear.

BEHAVIOR / CHARACTER:
He is boundlessly faithful and courageous, always ready to fight off any intruder, be it even bears and wolves. In order to distinguish him from wild beasts in the night, he is, according to ancient tradition, only bred in white.

HEAD - CRANIAL REGION:
Skull Strong, longish in shape, broad between the ears. The broad forehead has a shallow furrow tapering away towards the rear. Superciliary ridges are in proportion and slanted sideways. Top of head flat. Neck clearly defined from strong, moderately protruding nape of neck. Top of head, in profile, slightly domed compared to bridge of nose.

FACIAL REGION:
Nose Black, especially in summer.
Muzzle Straight in profile and about half length of head, fairly broad, tapering towards the front. Strong, of medium length, blunt.
Lips : Close fitting, corner of mouth closed. Mucous membranes black, forming a narrow, not overhanging frame to the mouth Medium thickness. Palate black.
Jaws: Strong, always with complete scissor bite.
Eyes: Dark brown, oval shape, set in horizontally. Eyelids black, close fitting. Membrane in the inside corner of the eye dark, making the eye expressive.
Ears Set on high, mobile at set on. Of moderate length, hanging, lying close to head. Half way down, the ear has finer hair. When in repose, the rounded lower edge reaches to mouth level.
Neck: Set on straight. Carried high when alert. In male dogs very powerful with good mane. No dewlap.

BODY:
Back Straight. Of medium length and strong.
Loin : Moderately arched. Well attached to the sacrum, muscular, very strong and adequately long.
Rump : Strong, broad and slightly sloping.
Chest Broad. Sternum bone reaching up to the height of shoulder joints.
Ribcage Well sprung ribs. Sternum above half height at withers and reaching lower than elbows. The length of the ribcage exceeds half the body length; its breadth is a quarter of the height at withers. Ribs Arched, inclined towards rear and forming a clear transition to the flanks.
Belly: Belly and flanks appropriate, moderate tuck up.

TAIL
Set on low. Standing and in repose hanging low, reaching to hock joints. Shape straight like a cigar, not curled at tip. When moving carried curled over loin.

LIMBS
FOREQUARTERS
Forelegs Position straight, pillar-like, with good angulation of upper arm and elbow. Feet strong, round, tight. Legs generally rather long, specially in males.
Shoulder Well laid back and long. Upper arm muscular and firmly attached to the body, inclined towards elbow. Forearm Vertical, strong, muscular and long.
Pastern joint : Bony and strong.
Pastern Short, strong and moderately inclined.
Front feet : Strong toes and nails, firmly arched and round in shape. Well coated, with fleshy black pads.

HINDQUARTERS
Buttocks, together with upper thighs, form a muscular whole, longish in shape and of considerable breadth.
Stifle Well muscled and well angulated. Second Thigh Sloping, strong, well muscled.
Hockjoint : Strong, with blunt angle; rather low set but well defined and large.
Hock Short and strong. Position vertical. There is no restriction at transition to hock. Dewclaws undesired.
Hind feet Are slightly longer than front feet, otherwise same shape. Toes somewhat stronger and more arched.

GAIT / MOVEM
Surprisingly light footed in spite of his powerful build, agile and quick, in every terrain and in all weathers; with preference for trot.

SKIN:
Loose on body, otherwise close fitting. Skin pink; black pigmentation only round the eyes, the neck and muzzle where it merges with the black mucous membranes. Pads also black.

COAT :
HAIR With the exception on head and limbs, the hair form a dense coat without a parting on the back and without feathering on tail and buttocks. Males have a striking mane. Hair is short and close on head and legs, slightly longer on rearside of legs. Short hair gradually merges from set-on of ears into the mane. Undercoat is completely covered by long hair in top coat. The latter is 5 to 15 cm. Most wavy on mane, elsewhere moderately wavy, forming numerous waves across the back which merge into each other. Single waves, not joined, are undesired. Required is a light dense coat.
Undercoat hair fine and dense, in length up to half or two thirds of hair of top coat. The undercoat is shed during the summer, so the coat loses its density, but remains light throughout the year on account of the wavy topcoat which forms no parting on the back.

COLOR :
White. Yellowish shading at set on of ears permitted but not desired. Distinct yellow patches are not permitted.

HEIGHT :
Dogs 62 to 70 cm. Bitches 59 to 65 cm at withers.

FAULTS:
Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree.
Pincer bite, missing teeth, pendulous lips, unsummetric position of the ears, flat not suffiently deep chest, tail laterally cleviated, dewclaws, close fitting frigy coat, aloe completely wavy coat, lock of coat on belly, flanks and genitals, resulls of tickets or distemper, excessively nervous, unbalanced character.

ELIMINATING FAULTS:
Pink spots on nose leather, lips or eyelids, light eyes, yellow patches in coat. The male animals should have two apparently normal testickes fully descended into the scrotum

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)