Slovenský Cuvac

KENNEL LGDHUND

.

Ny Smitta Hittad Hos Hund

23 aug 2011 Bakterien Brucella canis har för första gången påträffats hos en hund i Sverige. Brucella canis kan orsaka aborter och sterilitet hos hundar och kan i undantagsfall även smitta människor.

Den smittade tiken, som nu är avlivad, har enligt Jordbruksverket importerats från Polen där den blivit parad. Efter att ha aborterat sin kull togs prover som visade på förekomst av bakterien. Smittspårning och provtagning pågår nu för att stoppa fortsatt spridning.

Viktigt att testa avelsdjur från andra länder

Brucella canis sprids framför allt via parning och Jordbruksverket rekommenderar alla hundägare att noggrant kartlägga de djur som används i aveln eller importeras. Det går inte att garantera att en behandlad hund någonsin blir fri från bakterien och det förekommer symtomlösa smittbärare varför det är viktigt med provtagning innan parning. Även om provtagning inte innebär någon garanti minimeras riskerna.

Använd sunt förnuft

Svenska Kennelklubben uppmanar sina uppfödare att inte gripas av panik utan använda sunt förnuft och att testa utländska avesldjur innan parning samt hålla sig informerade om den fortsatta utvecklingen.

Läs mer

  • Jordbruksverkets webbplats

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)